Meer cultuur en Leiderschap

Leiderschap betekent voor LTC permanent zorg dragen voor de essentie. Je eigen essentie en die van de organisatie. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat vraagt een continue afstemming op je eigen stroom en het vrijmaken van de bevlogenheid en betrokkenheid van de mensen om je heen. En dat terwijl je ook verantwoordelijk bent voor de voortgang en de resultaten. Hoe verhouden die zich tot elkaar? In dat spanningsveld begeleidt LTC leiders terug naar de eenvoud van de bedoeling. Daarin vinden we steeds weer de antwoorden op de vragen die ieder nieuw seizoen ons brengt. 

Organisatiecultuur is het collectieve gedrag van mensen. Het is bepalend voor hoe we werken en voor de resultaten die we bereiken en tegelijkertijd is het een ongrijpbaar fenomeen. LTC brengt de cultuur terug naar de verantwoordelijkheid van ieder individu. We dagen uit om de kernwaarden van de organisatie persoonlijk te maken en te vertalen naar ieders dagelijkse praktijk. Wie wil jij zijn in deze situatie? Kun je kijken naar je eigen aandeel en je eigen invloed? Ben je bereid het moedige gesprek aan te gaan met jezelf en de ander? Als ieder daarin beweegt, transformeert de organisatie.

Wij bieden maatwerktrainingen op deze thema's.