Eigen Regie

Elke organisatie wil zijn mensen graag stevig aan het stuur van hun werk en leven. Nieuwe dingen leren en creëren en bijdragen aan zinvolle zaken. Eigen regie noemen we dat.

LTC heeft een onderbouwde aanpak om samen met jou een open en lerende cultuur te ontwikkelen. We baseren ons daarbij op de hoofdconclusies van het onderzoek dat we in opdracht van Zilveren Kruis en in samenwerking met de Open Universiteit hebben uitgevoerd. Dit wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je eigen regie op drie niveau's kunt beinvloeden: 

 
1) Vergroot het bewustzijn
Het onderzoek toont aan hoe hoger het bewustzijn op eigen kunnen en eigen kwaliteiten, hoe beter mensen eigen regie nemen. Zorg er dus voor dat medewerkers zichzelf en elkaar vragen gaan stellen over thema's waarop je eigen regie wilt vergroten. Hoe staat het met jouw bevlogenheid?  

2) Verhoog de intrinsieke motivatie
We komen als mens pas in beweging als we iets echt willen. Als we wezenlijk gemotiveerd zijn. Het onderzoek toont een sterke positieve relatie aan tussen intrinsieke motivatie en eigen regie. 

3) Versterk de organisatiecultuur 
Hoe meer mensen ervaren dat er een positieve organisatiecultuur is, hoe meer regie ze blijken te nemen. Zorg dus dat wat je in huis hebt aan middelen en interventies, dat dat zichtbaar, tastbaar en voelbaar aanwezig is op de werkvloer. Zorg dat 'we ervan zijn'. Bekijk de infographic

Cultuurverandering vraagt om inzet en aandacht. En het gaat pas bewegen als in de onderstroom (emoties, weerstand, de dynamiek in de organisatie) zowel de mens als het systeem worden geraakt. En als deze meebeweegt krijgt het leertraject vleugels. Onze professionals maken op een ervaringsgerichte manier de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar. In onze aanpak staat het vergroten van het bewustzijn en de invloed op de eigen situatie centraal. Op deze manier vergroten en versterken we de autonomie van mensen. Samen bouwen we een cultuur die ‘ruikt’ zoals jij dat wilt. We creeren een ‘Smell of the place’ waarin mensen ruimte krijgen om te floreren. Inspiratie over ‘The smell of the place’ vind je in het filmpje hiernaast.

We hebben een praktische routekaart voor de eerste vier maanden, zodat je direct aan de slag kunt.