Omgaan met veranderen

Oplossingsgericht denken en werken

Bedrijven veranderen. Of hun omgeving doet dat. De manier van werken, de samenstelling van bedrijfsonderdelen, de communicatie, de cultuur, de bedrijfsnormen en waarden, alles verandert mee. Dat raakt de onderlinge verhoudingen. Als de veranderingen niet gepaard gaan met heldere communicatie, kan dat vervelende gevolgen hebben. Medewerkers die uit balans raken en zich slachtoffer voelen. Een voedingsbodem voor onzekerheid, haperende samenwerking, sfeerbederf en zelfs uitval. De oplossing ligt in de persoon zelf. Maak de medewerker bewust van de eigen situatie, hoe je daarmee omgaat. En niet alleen rationeel maar ook ‘op gevoel’. Zo leren ze de signalen van hun eigen balansverstoringen herkennen. Ook leren ze zelf invloed op de werksituatie uit te oefenen. Zelfsturing van de eigen situatie. Onze trainingen zijn altijd maatwerk.